headerphoto

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1579), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na pełnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach

projektu pn. „Zakup i montaż instalacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz

sygnalizacji włamania i napadu w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy”

I. ZAMAWIAJĄCY

nazwa: Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana, Brynica

adres: ul Powstańców Śląskich 50, 46-024 Łubniany

telefon: 77/42 70 633

faks: 77/42 70 633

strona internetowa: http://www.parafia.brynica.opole.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zakup i montaż

instalacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w

kościele pw. Św. Szczepana w Brynicy”. Prace polegać będą na montażu systemów

bezpieczeństwa w zabytkowym kościele pw. Św. Szczepana w Brynicy. Zadaniem inspektora

nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie i ochrona interesów Zamawiającego w

granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane.

Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Link do ogłoszenia o zamówieniu na

wykonanie robót budowlanych i dokumentacji technicznej:

http://bip.lubniany.pl/2820/737/przetarg-na-wykonanie-systemow-wykrywania-isygnalizacji-

pozaru-oraz-systemow-sygnalizacji-wlamania-i-napadu-w-ramach-projektuochrona-

promocja-i-rozwoj-dziedzictwa-kulturowego-na-obszarze-stobrawskiej-strefyrehab-

i-rekr-czesc-poludn-ii-post.html

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branży Instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczegółowy

zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi.

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

 

 

Dokumenty :

Opis projektu

Treści zapytania ofertowego w całości

  1. Formularz oferty – plik doc
  2. Wykaz osób – plik doc
  3. Projekt umowy – plik pdf

Oferenci mogą składać oferty do dnia 26.09.2017 do godz. 15.00 w kancelariach parafii.