headerphoto
ks. Norbert Janotta

ks. Norbert Janotta

15.11.1938 – 23.01.1945 r.

Ks. Norbert Janota urodził się 06.06.1904 roku w Gliwicach. Po ukończeniu szkoły średniej w Gliwicach został przyjęty na Uniwersytet Wrocławski na Wydział Teologiczny, który ukończył przyjmując 02.02.1930 roku święcenia kapłańskie z rąk kard. Adolfa Bertrama. Był wikariuszem w Gorzowie Śląskim (1931 – 1934) i Zabrzu – Biskupicach (1934 – 1938). W roku 1938 został mianowany proboszczem w Brynicy. Swoja prace rozpoczął od 15 listopada tego roku. Po wkroczeniu do Brynicy Armii Czerwonej został zastrzelony na farskim ogrodzie 23.01.1945 roku i pochowany na cmentarzu w Brynicy. Ukrywał na plebanii miejscowe kobiety i dziewczęta oraz stawał w ich obronie, przez co naraził się żołnierzom. Zginął od strzału w plecy, uciekając przed ścigającym go żołnierzem radzieckim.

 

Opracowano na podstawie:

Kroniki parafialnej

Czas przełomu – ks. A. Hanich