Nabożeństwa majowe przy kaplicach i krzyżach.

Zapraszamy naszych parafian do modlitwy na nabożeństwach majowych przy swoich kaplicach i krzyżach,  szczególnie stojących na naszych posesjach. Z zachowaniem ostrożności i odległości między sobą na tych nabożeństwach majowych. Proszę zrobić zdjęcia dokumentujące to wydarzenie bądź film i wysłać na maila parafii. Zamieścimy na stronie parafialnej.