Rada Parafialna w Grabczoku

Duszpasterska Rada Parafialna na Grabczoku:

Z urzędu i nominacji

p. Klaudia Gustaw, p. Norbert Molek

Z wyboru parafian

p. Maria Jendryca, p. Lidia Białas, p. Lidia Koziol

p. Paweł Emmerling, p. Piotr Koziol, p. Wiktor Kandzia

p. Aleksandra Gustaw, p. Sandra Wierzgała, p. Adam Gustaw