Rada Ekonomiczna

Członkowie Rady z nominacji proboszcza:

  1. Marek Ciernia
  2. Krystyna Czech
  3. Maria Raszkiewicz

Członek Rady z nominacji PRD:

  1. Krzysztof Marsolek
  2. Klaudia Gustaw